quina és la millor lluna per sembrar plantes

0 0

La millor lluna per sembrar plantes depèn del tipus de planta i de l’objectiu que es vulgui aconseguir. Generalment, la lluna nova és recomanada per a la sembra de les plantes que creixen sota terra, com les arrels i les cebes. Això és degut a que durant la lluna nova, la gravetat és més forta i això ajuda a les plantes a créixer més ràpidament. D’altra banda, la lluna creixent és ideal per a la sembra de les plantes que creixen sobre terra, com els fruits i les flors, ja que això ajuda a un creixement més saludable. En general, els agricultors i els jardiners prefereixen sembrar durant la lluna creixent i evitar sembrar en lluna plena o lluna nova.

En resum, la millor lluna per sembrar plantes dependrà del tipus de planta i de l’objectiu que es vulgui aconseguir. És important tenir en compte el calendari lunar i les fases de la lluna per aconseguir una millor producció de plantes. Els agricultors i jardiners han utilitzat aquesta pràctica durant segles i han vist els beneficis d’ajustar la sembra a les fases de la lluna.

Algunes busquedes relacionades amb quina és la millor lluna per sembrar plantes podrien ser «com afecta la lluna al creixement de les plantes», «calendari lunar per a la sembra de plantes», «com determinar la millor lluna per sembr

Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no serà publicada.

També estem disponibles a:

Español - Português - English - Français - Русский - Polski - Tiếng Việt - Català


jrz