com se sembra la gavarrera

0 0

Per sembrar una gavarrera, primer de tot, s’ha de preparar el terreny. És important que el lloc on es sembri la gavarrera estigui ben drenat i que no hi hagi cap tipus d’obstacle que impedeixi el creixement de les plantes. També és important que el terreny estigui irrigat i humit, ja que la gavarrera necessita aigua per créixer.

Un cop el terreny està preparat, es pot procedir a la sembra de la gavarrera. Les llavors de la gavarrera s’han de sembrar a una profunditat de 2-3 cm i amb una distància d’uns 30-40 cm entre elles. Després de sembrar les llavors, s’han de regar bé i mantenir el terreny humit durant les primeres setmanes.

Per aconseguir una gavarrera saludable i productiva, és important fer un bon manteniment de les plantes. Cal mantenir el terreny humit i irrigat, i també s’ha de fer un control regular de les plagues i les malalties que puguin afectar les plantes.

Algunes busquedes relacionades amb com se sembra la gavarrera poden ser: «cuidats de la gavarrera», «varietats de gavarrera» o «com fer créixer la gavarrera en terrenys poc fèrtils».

Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no serà publicada.

També estem disponibles a:

Español - Português - English - Français - Русский - Polski - Tiếng Việt - Català


jrz