com plantar un arbust

0 0

Per plantar un arbust de manera adequada, primerament haurem de triar la ubicació adequada per a la planta en funció de les seves necessitats de llum i humitat. Després, haurem de preparar el terreny, que ha de ser ric en nutrients i ben drenat, i crear un forat que sigui prou ampli i profund per acollir les arrels de l’arbust. Un cop posada la planta al forat, haurem de cobrir les arrels amb terra i compactar-la lleugerament per evitar buits. Finalment, haurem d’aportar aigua en quantitat adequada i col·locar una capa de mulch per reduir l’evaporació i mantenir una humitat constant al voltant de les arrels.

Algunes de les busquedes relacionades amb com plantar un arbust poden ser: «com cuidar els arbustos», «quines plantes són ideals per a zones ombrejades» o «com evitar que els arbustos es veuran afectats per plagues i malalties».

Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no serà publicada.

També estem disponibles a:

Español - Português - English - Français - Русский - Polski - Tiếng Việt - Català


jrz