com evitar que es compacte la terra

0 0

Per evitar la compactació del sòl és important seguir algunes recomanacions que ajudaran a mantenir la seva estructura i permeabilitat. En primer lloc, és important evitar la circulació de vehicles i maquinària pesada sobre el terreny, ja que això pot produir una pressió excessiva que compacti el sòl. També és important evitar el reg excessiu, ja que això pot afavorir la compactació del sòl per la pressió de l’aigua.

Per evitar la compactació del sòl és important realitzar una gestió adequada dels cultius, evitant la monocultura i fomentant la rotació de cultius. D’aquesta manera, es manté la diversitat biològica del sòl i es prevé la seva compactació. També és important realitzar una fertil·lització adequada, evitant l’ús excessiu de productes químics que puguin afectar la qualitat del sòl.

Algunes de les busquedas relacionades amb com evitar que es compacte la terra són:
– Tècniques per evitar la compactació del sòl
– Com evitar la compactació del sòl en terrenys rurals
– Consells per evitar la compactació del sòl en jardineria.

Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no serà publicada.

També estem disponibles a:

Español - Português - English - Français - Русский - Polski - Tiếng Việt - Català


jrz