com evitar que els gats facin les seves necessitats al jardí

0 0

Per evitar que els gats facin les seves necessitats al nostre jardí, hi ha algunes opcions que podem considerar. En primer lloc, podem posar barreres físiques com xarxes o tanques per evitar que els gats accedeixin a la zona del jardí on no volem que facin les seves necessitats. També podem utilitzar productes repel·lents com aerosols amb olors que els gats no suporten, o plantes que els espanten com la menta o la citronella.

Una altra opció és oferir als gats alternatives atractives com una zona específica amb sorra o gespa on puguin fer les seves necessitats. També és important netejar immediatament les zones on els gats hagin fet les seves necessitats per evitar que tornin a fer-ho en el mateix lloc.

Algunes busquedes relacionades amb «com evitar que els gats facin les seves necessitats al jardí» podrien ser: «remediar olor gat en jardí», «plantar plantes repel·lents als gats», o «consells per mantenir el jardí net de les necessitats dels gats».

Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no serà publicada.

També estem disponibles a:

Español - Português - English - Français - Русский - Polski - Tiếng Việt - Català


jrz